VÝSTAVBA
SKLADOVACÍCH
NÁDRŽÍ

Zverte výrobu a montáž nadzemných
uskladňovacích nádrží a zásobníkov nám.

O SPOLOČNOSTI ROBI SPOL

Spoločnosť ROBI spol. s.r.o. vznikla zápisom do obchodného registra okr. súdu Nitra dňa 25.02.1997. Od jej vzniku
až po súčasnosť je jediným spoločníkom Róbert Ďurica, ktorý je zároveň aj jediným konateľom.

Robi spol

Hlavným predmetom podnikania
spoločnosti ROBI, spol. s.r.o. je:

 • Povrchová úprava oceľových a betónových konštrukcií
 • Zámočnícke práce, zváranie a montáž oceľových
  konštrukcií
 • Výstavba skladovacích nádrží hlavne pre
  petrochemický a chemický priemysel
 • Nákladná doprava a zasielateľstvo
 • Prípravné práce k realizácii stavby, uskutočnenie
  stavieb a zmien, dokončovacie stavebné práce pri
  realizácii exteriérov a interiérov.

NAŠE REALIZOVANÉ PROJEKTY

Robi spol

Ivens

výstavba skladovacích a iných nádrží, rôzne
konštrukčné práce

Robi spol

Vopak Eemshaven

výstavba 11 skladovacích nádrží

Robi spol

Oiltankin Terneuzen

výstavba 8 dvojplášťových skladovacích nádrží

PREČO SI VYBRAŤ PRÁVE ROBI SPOL:

System riadenia kvality
Odborna sposobilost
Medzinarodne posobenie
System riadenia kvality

Systém riadenia kvality

Sme držiteľmi medzinárodných certifikátov systému manažérstva kvality a bezpečnosti.

V decembri 2017 naša spoločnosť ROBI, spol. s.r.o. prešla certifikačným auditom pre VCA.

Odborna sposobilost

Odborná spôsobilosť zamestnancov

Zamestnanci sú oboznámení s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, so zásadami bezpečnej práce, zásadami správania sa na pracovisku.

Medzinarodne posobenie

Medzinárodné pôsobenie

Svojim zákazníkom vieme dodávať práce komplexne, kvalitne a včas.

Kdekoľvek. Máme skúsenosti so špecifickými požiadavkami z trhov západnej i východnej Európy.

KONTAKTUJTE NÁS

Pre vaše otázky, požiadavky, žiadosti nás neváhajte kontaktovať. Vyplňte formulár a ozveme sa vám.

KONTAKTUJTE NÁS

Pre vaše otázky, požiadavky, žiadosti nás neváhajte kontaktovať. Vyplňte formulár a ozveme sa vám.