CERTIFIKÁCIA

Sme držiteľmi niekoľkých medzinárodných certifikátov systému manažérstva kvality a bezpečnosti práce

Certifikát

V decembri 2017 naša spoločnosť ROBI, spol. s.r.o. prešla certifikačným auditom pre VCA **.

Spoločnosť rekvalifikuje svojich zamestnancov pre zabezpečenie neustáleho zlepšovania všetkých činností a to najmä z dôvodu zvyšovania kvality výroby a produktivity, zvyšovania spokojnosti zákazníkov, zvyšovania bezpečnosti pri práci, zlepšenia pracovného a životného prostredia, znižovania nákladov.

Naši zamestnanci majú VCA certifikát a taktiež spôsobilosť na prácu vo výškach.


ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ ZAMESTNANCOV

Zamestnanci sú oboznámení s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, so zásadami bezpečnej práce, zásadami správania sa na pracovisku, s bezpečnostnými postupmi , s vyskytujúcimi sa predvídateľnými nebezpečenstvami, ich účinkami na zdravie a ochranu pred nimi.

Spoločnosť ROBI, spol. s.r.o. neustále rekvalifikuje zamestnancov, ktorí prichádzajú na nové pracovisko, na nový druh a spôsob práce, ak je nevyhnutné najmä pri zmenách v organizácii práce alebo pri iných racionalizačných opatreniach.

Spoločnosť zabezpečuje bezpečnostné prostriedky vrátane ochranných osobných ochranných prostriedkov.

Ochranné pracovné prostriedky a oblečenie je v súlade s európskymi normami.